1) Chọn sản phẩm
  2) Thông tin đơn hàng
  3) Thông tin khách hàng
  4) Hoàn tất đơn đặt hàng
  STT
  Sản phẩm
  Hình ảnh
  Giá sản phẩm
  Số lượng
  Thành tiền
  Không có sản phẩm